Živió, pán Bennár!

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak však ide o okrúhle životné jubileum, je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Dňa 3. februára sme sa stretli pri príležitosti krásneho životného jubilea nášho klienta, pána Ľudovíta Bennára, ktorý oslávil krásne 90. narodeniny. Pán Bennár oslávil svoje životné jubileum s klientmi, ktorí sú jeho…

Continue reading

„Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce Vianoce, konečne sú zas“

Po roku k nám do zariadenia opäť zavítali najkrajšie sviatky v roku. Aj v našom zariadení sme netrpezlivo očakávali príchod týchto dní. S prípravami na toto čarovné obdobie sme začali už koncom novembra zdobením celého zariadenia spolu s klientmi. Spoločne sme si vyzdobili jedáleň, vstupnú chodbu do zariadenia, spoločenské miestnosti, kaplnku. Naše zariadenie tak dostalo vianočný nádych a mohli sme sa z toho tešiť dlhší čas. Sú…

Continue reading

Detičky z MŠ v domove dôchodcov

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, navštívili naše zariadenie najmenšie detičky z miestnej materskej školy. Pre našich starkých si pripravili pekné vystúpenie, v ktorom predviedli spev aj tanec. Na tvárach našich klientov bolo vidieť široké úsmevy a radosť z vystúpenia detičiek, ktoré sa zo začiatku hanbili, ale neskôr sa ostychu zbavili a predviedli pekné vystúpenie. Po vystúpení obdarili našich starkých vlastnoručne vyrobenými srdiečkami, ktoré…

Continue reading

Október, mesiac úcty k starším

S príchodom mesiaca október, ktorý je označovaný ako mesiac úcty k starším, sme našim starkým pripravili popoludnie, ktoré strávili všetci spolu a na tvárach mali úsmevy. V budove zariadenia bolo počuť smiech, ale i tóny harmoniky a spev speváckej skupiny Nádej z Cabaja pod vedením pani Hálovej. Klienti zariadenia sa potešili a spoločne si pospevovali piesne, ktoré nám zahrali. Niektorých klientov zdvihli tieto piesne zo stoličiek a spoločne si…

Continue reading

Marec – mesiac kníh

V našom zariadení sa snažíme o to, aby klienti trávili aktívne svoj voľný čas, udržiavali dobré medziľudské vzťahy. Tí klienti, ktorí získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým, začali navštevovať miestnu obecnú knižnicu. Pravidelne každý mesiac s nimi šla sociálna pracovníčka do knižnice, kde si vybrali knihy na čítanie rôznych žánrov. Neboli to len ženské romány, ale často…

Continue reading

VIANOČNÉ SVIATKY V DOMOVE DÔCHODCOV MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA

Po roku sme sa dočkali znova najkrajších sviatkov v roku. Prišiel čas, kedy sú ľudia k sebe milší, vľúdnejší, štedrejší. Čas, na ktorý sa tešia predovšetkým deti, ale i dospelí. Prišli Vianoce. Je to obdobie, kedy všetko utíchne, zhon sa v našich životoch zastaví. Sú to dni, ktoré sú napĺňané pocitmi šťastia, lásky a pokoja. Aj v našom zariadení sme netrpezlivo očakávali príchod týchto dní. S prípravami…

Continue reading

Uvoľňovanie opatrení v zariadení sociálnych služieb počas sviatkov od 20. 12. 2021 – 09. 01. 2022

Na základe Usmernenia MPSVaR SR, aktuálneho COVID AUTOMATu a aktuálnej epidemiologickej situácie zariadenie povolí návštevu klienta v prirodzenom (domácom) prostredí nasledovne : 1. Klient v domácom prostredí môže pobudnúť minimálne 72 hodín a viac – podľa dohody so zariadením. 2. Klientom na návšteve v domácom prostredí odporúčame dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 3. Návštevu v domácom prostredí je potrebné dohodnúť vopred, ohlasovanie pobytu klienta v domácom prostredí je potrebné…

Continue reading

MUZIKOTERAPIA V ZARIADENÍ

23.9.2021 sme mali v zariadení veselo, na harmonike nám prišiel zahrať pán Horváth, ktorého naši klienti už veľmi dobre poznajú. Zvuk harmoniky a dobrej hudby sme v zariadení kvôli opatreniam nemali dlhšiu dobu, preto sa nielen klienti, ale aj zamestnanci potešili takémuto rozveseleniu. Spev pána Horvátha dopĺňali klienti, ktorí si aj zatancovali. Najväčšími tanečnicami boli Enofka Balagová a Julka Packová,…

Continue reading