Marec – mesiac kníh

V našom zariadení sa snažíme o to, aby klienti trávili aktívne svoj voľný čas, udržiavali dobré medziľudské vzťahy. Tí klienti, ktorí získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým, začali navštevovať miestnu obecnú knižnicu. Pravidelne každý mesiac s nimi šla sociálna pracovníčka do knižnice, kde si vybrali knihy na čítanie rôznych žánrov. Neboli to len ženské romány, ale často aj detektívky, autobiografické knihy, knihy o rastlinách, knihy s náboženskou tematikou či dokonca knihy s vtipmi. So zhoršujúcou sa situáciou okolo ochorenia COVID-19 klienti prestali osobne navštevovať knižnicu, no napriek tomu na knihy nezanevreli. Aby sme u našich klientov i naďalej rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, pravidelne každý mesiac im sociálna pracovníčka nosí knihy na výmenu. Naši klienti si tak obohatia vedomosti, na chvíľu žijú pri čítaní knihy život niekoho iného a prežívajú s postavami rôzne príbehy. O prečítaných knihách vedú medzi sebou rozhovory, poprípade si knihy posúvajú. Pevne veríme, že im táto vášeň ku knihám vydrží čo najdlhšie.