Domov dôchodcov Milosrdného samaritána je umiestnený v centre obce Močenok. Z hľadiska umiestnenia má veľmi dobrú polohu, v blízkosti je autobusová zástavka, zdravotné stredisko a ďalšia občianska vybavenosť. Nevýhodou je frekventovaná dopravná komunikácia.
Budova zariadenia patrí Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Nitra. Po rozsiahlej rekonštrukcii objektu bol Domov dôchodcov otvorený 01.03.1996, ale prví obyvatelia sa príjímali až 03.03.1996. V tom období Domov dôchodcov patril pod Krajský úrad Nitra a bol súčasťou Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, Dolnočermánska ul. Nitra. 01.01.1998 sa Domov dôchodcov odčlenil a vznikol samostatný právny subjekt Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok. Od 01.07.2002 je zriaďovateľom Domova dôchodcov Obec Močenok. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Kapacita zariadenia je 40  klientov. 

Domov dôchodcov je dvojposchodová budova.Na prízemí sa nachádza vstupná hala, kancelárie ekonóma a riaditeľa, jedáleň, kuchyňa, práčovňa, skladové a zásobovacie priestory a archív.
Prvé a druhé poschodie – obývajú naši obyvatelia DD. Na prvom poschodí je jedenásť a na druhom deväť 2 posteľových izieb so zabudovaným umývadlom. Na I. poschodí sa nachádzajú 3 kúpelne, ošetrovňa, spoločenská miestnosť, kuchynka a WC. Na druhom poschodí je kancelária vrchnej sestry a soc. pracovníka, spoločenská miestnosť, kaplnka pre katolíkov kúpeľňa a WC. Nakoľko budova je dvojpodlažná, preprava na poschodia je zabezpečená výťahom na prepravu mobilných a imobilných obyvateľov. 

Za obytnou budovou sa nachádza udržiavaný park so záhradným altánkom a lavičkami, ktoré slúžia pre oddych obyvateľov zariadenia, kde si počas slnečných dní radi posedíme a zaspievame za sprievodu harmoniky. Usporadúvame tu aj rôzne oslavy a posedenia pre obyvateľov.

Naše zariadenie slúži hlavne obyvateľom obce Močenok a blízkeho okolia. Zariadenie má 27 zamestnancov.
Poskytované služby sociálnej starostlivosti kladú mimoriadne vysoké nároky na zodpovednosť pracovníkov zariadenia. Vedenie zariadenia sa neustále snaží o zlepšenie materiálno- technického vybavenia a podmienok zariadenia, skvalitňovanie práce a individuálny prístup k obyvateľom, estetizáciu obytných a spoločenských priestorov

Na základe certifikačného auditu má Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok zavedený a udržiavaný manažérsky systém kvality zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 : 2009 v rozsahu platnosti Poskytovanie sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti celoročnou formou pobytu.

Domov dôchodcov Močenok

Kontaktujte nás