Adresa

Domov dôchodcov Milosrdného samaritána
Sv. Gorazda 569/30
951 31 Močenok

Telefón

0917655698

Email

riaditel@ddmocenok.sk

Kontakty

Zdravotný úsek: 0915980203, 037/6552864 e-mail: zdravotne@ddmocenok.sk
Sociálny úsek: 037/6552864 e-mail: socialne@ddmocenok.sk
Hospodárka: 037/6552865 e-mail: kuchyna@ddmocenok.sk
Ekonomický úsek: 037/6552865 e-mail: ekonom@ddmocenok.sk
Riaditeľ: 0917655698, 037/6552866 e-mail: riaditel@ddmocenok.sk

Napíšte nám