Detičky z MŠ v domove dôchodcov

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, navštívili naše zariadenie najmenšie detičky z miestnej materskej školy. Pre našich starkých si pripravili pekné vystúpenie, v ktorom predviedli spev aj tanec. Na tvárach našich klientov bolo vidieť široké úsmevy a radosť z vystúpenia detičiek, ktoré sa zo začiatku hanbili, ale neskôr sa ostychu zbavili a predviedli pekné vystúpenie. Po vystúpení obdarili našich starkých vlastnoručne vyrobenými srdiečkami, ktoré im zostali na pamiatku a ktoré skrášľujú ich izby. V mene celého zariadenia a aj našich klientov veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám, že si s detičkami pripravili takéto milé vystúpenie, že mysleli aj na našich starkých a vyčarili im úsmevy na tvárach. Odmenou im bol potlesk od našich starkých a sladká odmena.