POZASTAVENIE NÁVŠTEV

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v zariadení sú momentálne návštevy POZASTAVENÉ!