NÁVŠTEVY SÚ OPÄŤ POVOLENÉ

Na základe zlepšenej epidemiologickej situácie v zariadení sú návštevy opäť POVOLENÉ!