Október, mesiac úcty k starším

S príchodom mesiaca október, ktorý je označovaný ako mesiac úcty k starším, sme našim starkým pripravili popoludnie, ktoré strávili všetci spolu a na tvárach mali úsmevy. V budove zariadenia bolo počuť smiech, ale i tóny harmoniky a spev speváckej skupiny Nádej z Cabaja pod vedením pani Hálovej. Klienti zariadenia sa potešili a spoločne si pospevovali piesne, ktoré nám zahrali. Niektorých klientov zdvihli tieto piesne zo stoličiek a spoločne si zatancovali. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu, atmosféru dotvárali rozvoniavajúce štrúdle a pagáče, ktoré boli pripravené pre klientov nášho zariadenia i pre členov speváckej skupiny.