V našich rukách je o vašich blízkych postarané s láskou

Doprajte svojmu blízkemu šťastie!
Kontaktujte nás

Živió, pán Bennár!

V živote každého z nás sú chvíle jedinečné a neopakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou v živote človeka je určite oslava narodenín. Ak však ide o okrúhle životné jubileum, je to chvíľa o to viac výnimočnejšia. Dňa 3. februára sme sa stretli pri príležitosti krásneho životného jubilea nášho klienta, pána Ľudovíta Bennára, ktorý oslávil krásne 90. narodeniny. Pán Bennár oslávil svoje životné jubileum s klientmi, ktorí sú jeho…

„Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce Vianoce, konečne sú zas“

Po roku k nám do zariadenia opäť zavítali najkrajšie sviatky v roku. Aj v našom zariadení sme netrpezlivo očakávali príchod týchto dní. S prípravami na toto čarovné obdobie sme začali už koncom novembra zdobením celého zariadenia spolu s klientmi. Spoločne sme si vyzdobili jedáleň, vstupnú chodbu do zariadenia, spoločenské miestnosti, kaplnku. Naše zariadenie tak dostalo vianočný nádych a mohli sme sa z toho tešiť dlhší čas. Sú…

Detičky z MŠ v domove dôchodcov

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, navštívili naše zariadenie najmenšie detičky z miestnej materskej školy. Pre našich starkých si pripravili pekné vystúpenie, v ktorom predviedli spev aj tanec. Na tvárach našich klientov bolo vidieť široké úsmevy a radosť z vystúpenia detičiek, ktoré sa zo začiatku hanbili, ale neskôr sa ostychu zbavili a predviedli pekné vystúpenie. Po vystúpení obdarili našich starkých vlastnoručne vyrobenými srdiečkami, ktoré…

Október, mesiac úcty k starším

S príchodom mesiaca október, ktorý je označovaný ako mesiac úcty k starším, sme našim starkým pripravili popoludnie, ktoré strávili všetci spolu a na tvárach mali úsmevy. V budove zariadenia bolo počuť smiech, ale i tóny harmoniky a spev speváckej skupiny Nádej z Cabaja pod vedením pani Hálovej. Klienti zariadenia sa potešili a spoločne si pospevovali piesne, ktoré nám zahrali. Niektorých klientov zdvihli tieto piesne zo stoličiek a spoločne si…