V našich rukách je o vašich blízkych postarané s láskou

Doprajte svojmu blízkemu šťastie!
Kontaktujte nás

Detičky z MŠ v domove dôchodcov

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, navštívili naše zariadenie najmenšie detičky z miestnej materskej školy. Pre našich starkých si pripravili pekné vystúpenie, v ktorom predviedli spev aj tanec. Na tvárach našich klientov bolo vidieť široké úsmevy a radosť z vystúpenia detičiek, ktoré sa zo začiatku hanbili, ale neskôr sa ostychu zbavili a predviedli pekné vystúpenie. Po vystúpení obdarili našich starkých vlastnoručne vyrobenými srdiečkami, ktoré…

Október, mesiac úcty k starším

S príchodom mesiaca október, ktorý je označovaný ako mesiac úcty k starším, sme našim starkým pripravili popoludnie, ktoré strávili všetci spolu a na tvárach mali úsmevy. V budove zariadenia bolo počuť smiech, ale i tóny harmoniky a spev speváckej skupiny Nádej z Cabaja pod vedením pani Hálovej. Klienti zariadenia sa potešili a spoločne si pospevovali piesne, ktoré nám zahrali. Niektorých klientov zdvihli tieto piesne zo stoličiek a spoločne si…

NÁVŠTEVY SÚ OPÄŤ POVOLENÉ

Na základe zlepšenej epidemiologickej situácie v zariadení sú návštevy opäť POVOLENÉ!

POZASTAVENIE NÁVŠTEV

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v zariadení sú momentálne návštevy POZASTAVENÉ!