Vianočné sviatky v domove

Vianoce, najkrajšie obdobie v roku. Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakajú nielen deti, ale aj každý z nás. 

Všetko utíchne, ľudia sú k sebe milší, zhon sa na chvíľu v našich každodenných životoch zastaví. Je to i obdobie, kde čaro a výnimočnosť sviatkov napĺňajú pocitmi šťastia, lásky, pokoja a harmónie každého z nás. Aj v našom zariadení sme už netrpezlivo očakávali príchod najkrajších sviatkov v roku. Prvou predzvesťou Vianoc je príchod sv. Mikuláša. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. V našom zariadení sme 6.12.2019 privítali spolu s pani riaditeľkou Mikuláša a jeho pomocníkov, anjela a čerta. Naši seniori Mikuláša očakávali a veľmi sa mu tešili. Mikuláš spolu s anjelom a čertom obdarovali našich seniorov a spestrili im tak príchod blížiacich sa Vianoc. 

Hneď po sviatku sv. Mikuláša nás 9.12.2019 poctili svojou návštevou detičky z materskej školy v Močenku, ktorí si pre našich starkých pripravili krásny vianočný program plný spevu a tanca, ktorý vyčaroval úsmev na tvári všetkým klientom zariadenia. S detičkami boli aj ich pani učiteľky, ktoré s nimi celý program nacvičili a spoločne vytvorili aj krásne pozdravy pre našich starkých. Na vystúpenie detičiek z materskej školy nadviazali v piatok 13.12.2019 deti zo školského klubu detí pod vedením vychovávateľky Mgr. Barbory Lovásovej. Pripravili si vystúpenie, kde zaspievali známe vianočné piesne a obdarovali našich klientov rôznymi darčekmi a pozdravmi, ktoré sami vytvorili. 

V mesiaci december navštívili naše zariadenie aj členky klubu tvorivosti v Močenku a priniesli našim starkým rôzne darčeky, ktoré tiež prispeli k tomu, aby mali krajšie a veselšie Vianoce. 

Ukončením nášho predvianočného obdobia bolo spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku, kde boli klientom rozdávané darčeky, pozdravy. Už tretí rok sme sa zapojili do projektu Vianočná pošta, kde neznámy ľudia z celého Slovenska posielajú pozdravy seniorom do zariadení, aby im vyčarili úsmev na tvári a vytvorili pocit, že na nich myslia aj úplne cudzí ľudia. Projekt Vianočná pošta má u našich klientov veľký úspech, nakoľko sa vždy potešia každému pozdravu a vyronia pri tom nejednu slzičku. Do projektu Vianočný zázrak sme sa zapojili tento rok druhýkrát a veľmi sa tomu tešíme. Hlavná myšlienka tohto projektu je potešiť tých seniorov, ktorí nemajú žiadnu rodinu alebo ich rodina vôbec alebo veľmi málo navštevuje. Našich klientov potešili terapeutické bábiky, spoločenské hry, knihy a pomôcky, ktoré zlepšia kvalitu života v zariadení. Tieto darčeky venovali opäť cudzí ľudia, ktorých nepoznáme.  

Prvý raz bol v rámci celého Slovenska zorganizovaný projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, do ktorého sa vďaka Ing. Beáte Lencsésovej z Hornej Kráľovej zapojilo aj naše zariadenie. Pointou celého projektu bolo naplniť prázdnu krabicu od topánok rôznymi maličkosťami, ktoré vyčaria úsmev na tvári každého seniora. Ľudia z Močenku, z Hornej Kráľovej, z Hájskeho a iného okolia vytvorili spolu množstvo krabíc, medzi ktorými boli aj tie, ktoré boli určené práve pre naše zariadenie. Klienti mali obrovskú radosť, tešili sa, prezerali si krabice a najmä ďakovali, hoci nevedeli komu. Touto krásnou myšlienkou a odovzdaním krabičiek sme ukončili naše predvianočné obdobie, ktoré sme ani krajšie ukončiť nemohli. Vidieť na tvárach našich klientov úsmevy, radosť a iskričky v očiach boli na nezaplatenie. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať každému, kto akokoľvek prispel k tomu, aby sme mali krásne vianočné sviatky, aby mali naši klienti na tvárach úsmev a v očiach slzičky šťastia. Všetky darčeky naplnili našich  klientov radosťou a spokojnosťou, za čo ešte raz úprimne a z celého srdca ďakujeme.