V našich rukách je o vašich blízkych postarané s láskou

Doprajte svojmu blízkemu šťastie!
Kontaktujte nás

NÁVŠTEVY SÚ OPÄŤ POVOLENÉ

Na základe zlepšenej epidemiologickej situácie v zariadení sú návštevy opäť POVOLENÉ!

POZASTAVENIE NÁVŠTEV

Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v zariadení sú momentálne návštevy POZASTAVENÉ!

Marec – mesiac kníh

V našom zariadení sa snažíme o to, aby klienti trávili aktívne svoj voľný čas, udržiavali dobré medziľudské vzťahy. Tí klienti, ktorí získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým, začali navštevovať miestnu obecnú knižnicu. Pravidelne každý mesiac s nimi šla sociálna pracovníčka do knižnice, kde si vybrali knihy na čítanie rôznych žánrov. Neboli to len ženské romány, ale často…

VIANOČNÉ SVIATKY V DOMOVE DÔCHODCOV MILOSRDNÉHO SAMARITÁNA

Po roku sme sa dočkali znova najkrajších sviatkov v roku. Prišiel čas, kedy sú ľudia k sebe milší, vľúdnejší, štedrejší. Čas, na ktorý sa tešia predovšetkým deti, ale i dospelí. Prišli Vianoce. Je to obdobie, kedy všetko utíchne, zhon sa v našich životoch zastaví. Sú to dni, ktoré sú napĺňané pocitmi šťastia, lásky a pokoja. Aj v našom zariadení sme netrpezlivo očakávali príchod týchto dní. S prípravami…